ARİF ÖZTAN : “TARLASIZ PAMUK, KOYUNSUZ YÜN, PETROLSÜZ ELYAF” UŞAK’TA TEKSTİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ

2020 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde şurasına Geri Dönüşüm Kesim Meclisi’ne lider vekili olarak katılmış ve eş vakitli olarak Dokuma Geri Kazanım ve Dönüşüm Sanayi Komitesi Lideri olan ARİF ÖZTAN endüstrici bir iş insanı olarak hayatının değerli bir kısmını Geri Dönüşüme adamış biri. Bilhassa Dokumacılık Geri Dönüşümde önemli katkılar sağlayan Arif Öztan “Geri Dönüşüm” konusunda Türkiye’nin değerli az uzmanlarından biri.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EN BÜYÜK PAYDAŞI TEKSTİL

Günümüz dünya konjonktürüne bakıldığında doğal kaynakların süratle tükenmesi ve iklim değişikliğinin,  üreticileri, sürdürülebilir ve dönüştürülebilir farklı alternatifler aramaya zorladığı su götürmez bir gerçekliktir.

Kaçınılmaz olarak, sürdürülebilirlik ve üretim açısından bu farklı alternatif arayışlarından, dokumacılık kesiminin de kendine bir yol haritası çizerek, revizyona gitmesi kaçınılmazdır. 2021 yılında 12,9 milyar dolar pahasında ihracat hacmiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ve yüzde 33,2 ihracat artışı ile 200’ü aşkın ülke ve bölgenin de yüzde 85’ine yakınında ihracat artışı sağlayan dokumacılık bölümü, iklim değişikliğinin endüstrideki tesirleri ve tahlil teklifleri kapsamında üzerine düşen sorumluluğun ciddiyetiyle yatırımlarına istikamet vermelidir. Hazır giyside 17,5 milyar dolarlık ihracat ile dünyanın 4. büyük hazır giysi ihracatçısı olan Türkiye’de dokumacılık kesimi bünyesinde ülkemiz açısından sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm manasında muazzam bir potansiyel ve sayısız fırsat barındırmaktadır.

TARLASIZ PAMUK, KOYUNSUZ YÜN, PETROLSÜZ ELYAF: UŞAK’TA DOKUMA GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Tekstil dalı geri dönüşüm elementleri açısından incelenecek olursa, kendi içinde hazır giysi ve dokumacılık dalı olarak ikiye ayrılan bu üretim kolunun metal, plastik, kâğıt ve endüstriyel atık potansiyeli açısından geri dönüşüm iktisadına en çok katma kıymet sağlayan dal olduğu anlaşılacaktır. Dokumacılık kesimini geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik manasında lokal açıdan kıymetlendirecek olursak Uşak’ın bir dokumacılık geri dönüşüm merkezi olduğu görülecektir. Sayılarla açıklayacak olursak, dokuma dalının 30,4 milyar dolarlık ihracatının 1/3’lük kısmının geri dönüşüm sayesinde olduğu görülecektir.

Geri dönüşümün ise yüzde 70’lik kısmının ise Uşak’tan üretildiği, bunun yanı sıra “ara mamül” olarak tabir ettiğimiz iplik ve elyafın da ülkemize yarattığı katma kıymetin 1,8 milyar doları bulduğu bilinmektedir. Bu sayılar, son mallar bazında değerlendirildiğinde ise bu kıymeti 5 katı ile çarpmak hiç de yanlış olmayacaktır. Burada bahsi geçen kesin mallar ortasında, çorap, havlu, çarşaf vb. eserler yer alırken, Çin’den sonra çorap üreticiliğinde 2. Sırada yer alan Türkiye’nin ürettiği çorapların yüzde 50’sinin Uşak ipliğinden üretildiğinin de altı çizilmelidir. Dokuma hali üretiminde de 2 milyar dolarlık bir ihracat hissesine sahip olan Uşak Dokumacılık endüstrisinin Türkiye iktisadına bu muazzam katma kıymetinin muvaffakiyetinin gölgelenmesinin asıl sebebi ise Uşak’ın son eser üretimi safında değil, iplik üretimi alanında kalmasıdır.

TEKSTİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN TANINIRLIĞI ARTIRILMALI

Hem sürdürülebilirlik hem de geri dönüşüm manasında bahsi geçen bu potansiyelin dala katkısının artırılması ismine bilindiği üzere,  vilayetimizde 2021 yılında Uşak Ticaret ve Sanayi Lideri Odası Liderimiz Selim Kandemir’in katkılarıyla 62. kesim olan Geri Dönüşüm Bölümü Meclisi’miz kurmuş bulunmaktayız. Zira ihracat sayıların artırılması, kaynakların bu derece kısıtlı olduğu ve de olacağı günümüzde mevcut emtiayı dönüştürerek daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek çevresel bakımdan da ulvi bir sorumluluk olduğu açıktır.

“Tarlasız pamuk, koyunsuz yün, petrolsüz elyaf” mottosuyla çıktığımız bu yolda, Uşaklı endüstriciler ve iş insanları olarak hem tabiat dostu hem de maliyeti düşük katma bedelli işler yapmak, dokumacılık dalında geri dönüşümün tanınırlığı konusunda üreticiyi bilinçlendirmek önceliklerimiz ortasında yer almaktadır.

Bunların yanı sıra iklim değişikliğinin endüstriye olan tesirleri ve değeri konusunu ele alırken, Uşaklı endüstriciler olarak bunu yalnızca geri dönüşümle sonlu tutmamamız gerektiğinin de farkındayız. Bu sebeple Uşak Organize Sanayi Bölgesindeki 33 firmamızda birlikte kurduğumuz 31,842 mW hacminde güneş güç santralleriyle kesin amacımız, güneş tarlaları ile pak güç kaynağı kullanımını arttırarak, iklim değişikliğine neden olan karbon salınımının azaltılmasına da katkıda bulunmaktır”.

“Bugün olduğu üzere yarın da dünyamızı daha yaşanabilir kılmak ve yeni jenerasyonlara daha güzel bir gelecek sunmak ismine tabiat dostu tahliller aramaya ve bunları hayata geçirmeye devam edeceğiz”.

Kaynak:  Bankavitrini.com

Erol Taşdelen:  YEŞİL NÜKLEER VE BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR İKİYÜZLÜ HALİ

TGSD YKB Ramazan Kaya: “Giyim bölümünde daralma bekleniyor”

Dijital Pazarlama Dalı 2022 Yılında 2 Kat Büyüyecek!