BDDK’dan TL’nin Londra’ya kaçışını engellemek için yeni adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurtiçinden düşük lira faiziyle kredi çekip daha yüksek faizle Londra’ya TL satan şirketler konusunda bankaları mart ayında uyarmıştı.

TCMB’nin düşük faiz siyasetinin devam etmesiyle, bu arbitraj fırsatını kullanan şirketlerin bu ihtarlara kulak asmadığı ve süreçler devam ettiklerinin anlaşılması üzerine BDDK cezai tedbirler açıkladı. Gaye, yurt içinden alınan TL’nin yüksek faizle yurtdışına satılmasını engellemek.

Buna nazaran,

Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440-010.03-53929 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bankaların elinde bulundurduğu TL ve YP kaynakların, finansman muhtaçlığı bulunan bölümlerin finansman muhtaçlığının karşılanması maksadına uygun olacak halde kullandırılması ve kredi sisteminin aktif bir formda çalışmasını sağlamak bakımından;

Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik şahısların, bu Karar tarihinden sonra, yurt dışı yerleşiklerle türev süreç gerçekleştirmesi halinde, bu şahıslara bu Karar tarihinden sonra kullandırılacak olan TL ve YP cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilere; 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik” uyarınca sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine temel fiyat hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan (standart yaklaşım ya da içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar) bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan yüzde beş yüz risk tartısı uygulanmasına,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde
yayımlanmasına karar verilmiştir.

BDDK