Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşünde asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Tepesi sonunda medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide tepe kapsamında yapılan görüşmelere ve iç siyasete ait değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlar oldu:

Ukrayna’daki savaşla birlikte düşünüldüğünde NATO tarihindeki en değerli tepelerden birisini muvaffakiyetle gerçekleştirdik. NATO’nun Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rolü bu vesileyle bir defa daha teyit ettik.

Madrid Tepesi bu kritik devirde birlik ve dayanışma iletisi verilmesi bakımından kıymetli bir fırsat teşkil etti. Tepede NATO’nun amaçlarını ortaya koyan ve önümüzdeki devirde yapılması gereken çalışmalara istikamet verecek olan yeni Stratejik Konsepti kabul ettik.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik müracaatları, tabiatıyla tepe bağlamında öne çıkan bahislerden birisi oldu. Biz bu noktada en başından beri ortaya koyduğumuz unsurlu ve dirayetli tavrı Madrid’de de sürdürdük. Bu ülkelerin özellikle terörle gayret alanında yasal taleplerimize yönelik bağlayıcı taahhütlerde bulunmaları, somut ve net adımlar atmaları gerektiğini kendilerine tabir ettik. Genel Sekreterin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirdiğimiz dörtlü tepe ardından imzalanan muhtırayla tüm bu konuları kayıt altına aldık.

“Verilen kelamlar kıymetlidir ancak bizim için asıl olan uygulamalardır”

Ülkemizin bu muhtırayla elde ettiği kazanımlar yanında Türkiye bilhassa terörle çaba alanında pek çok unsur imza atmıştır. Kuzey Atlantik Kurulunda birinci sefer talebimizle “Terörizm ve Güney” bahisli özel oturum düzenlendi. Terörizmin bütün tıp ve tezahürleriyle temel iki tehditten biri olduğu, İttifak’ın en üst rehber dokümanına girdi. Sonlarımız ve ulusal güvenliğimiz temelinde 360 derece yaklaşıma her evrakta atıf yaptırdık. Stratejik Konsept’te birinci defa, terör örgütlerinin “halklarımızın ve topraklarımızın” yanı sıra “güvenlik kuvvetlerimizi” tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık.

Ayrıca Finlandiya ve İsveç’le imzaladığımız üçlü muhtıradaki terörizm ve dayanışma konuları tüm müttefikler için yol gösterici olacaktır. Bundan sonra PKK ve FETÖ mensupları için terör propagandası yapmak, ülkemize ve vatandaşlarımıza saldırmak, insanları tehdit etmek, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacaktır.

Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Doruğu Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur. Bu gerçeği yalnızca muhataplarımız değil akıl, vicdan ve taban seviyede diplomasi bilgisi olan herkes tasdik ediyor. Terör örgütüne sırtını dayayanların Türkiye’nin kazanımları karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını hepimiz görüyoruz.

Elbette verilen kelamlar değerlidir lakin bizim için asıl olan uygulamalardır. Terörle gayretinde tekraren gerisinden hançerlenmiş bir ülke olarak ihtiyatlı davranıyoruz. Bundan sonraki süreçte ülkemize verilen kelamların yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceğiz.

“Asgari Fiyat Tespit Kurulu en ülkü seviyeyi belirleyecek”

Asgari Fiyat Tespit Komitesi çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir biçimde bitirirler. Biliyorum ki Minimum Fiyat Tespit Komitesi en ülkü seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi çalışanlarımızla, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme kelamımız, kararlığımız var. Koşullara nazaran ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.