Finansal Hizmetler Güven Endeksi Haziran’da geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ait Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İnanç Endeksi açıklandı.

Finansal kesimde faaliyet gösteren 155 kuruluşun cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına nazaran, endeks haziranda 4,9 puan azalarak 168 düzeyine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi artış istikametinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi azalış istikametinde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda iş durumunda güzelleşme olduğu istikametindeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı istikametindeki beklentiler bir evvelki aya kıyasla zayıflamaya devam etti. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu tarafındaki değerlendirmeler ise güçlendi.

İstihdama ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Haziran ayında, NACE Rev.2 dal sınıflamasına nazaran “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” kesiminde inanç endeksleri alt kesimler prestijiyle değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)“ ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” dalları bir evvelki aya nazaran sırasıyla 5,5 ve 16,4 puan azalırken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)“ dalı ise 9,9 puanlık artış kaydetti.