HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022, 31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Kontrol Kuruluşunun Unvanı
Tahlil Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Devri İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Konsey Toplantısı Tarihi
09.06.2022
Tescil Tarihi
29.06.2022
Tescile Ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.06.2022 ve 10609
Açıklamalar

2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Analiz Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin bağımsız kontrol kuruluşu olarak seçilmesine ait Şirketimizin 09 Haziran 2022 tarihli Genel Şura kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Hisse sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040191

BIST