IMF’ten yeni ABD ekonomisi tahminleri: Durgunluktan kaçış zor, yapısal reformlara devam

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD için 4.madde gözden geçirme raporunda ABD iktisadının bu yıla ait büyüme varsayımlarını aşağı taraflı revize etti.

Rapora nazaran, ABD için 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,9’dan yüzde 2,3’e, 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7’den yüzde 1,0’e çekildi. Net dış ticaretin ekonomik büyümeye katkısının olumluya dönmesi beklenirken, iç talepte kıymetli bir yavaşlama beklentisi büyümede aşağı istikamette güncellemenin nedeni. 

Raporda ABD’nin, Covid-19 salgınının neden olduğu şoktan süratle toparlandığına işaret edildi.

IMF, 2024 yılı için yüzde 1,2, 2025 yılı için yüzde 1,8 büyüme öngördü. Daha evvelki öngörüler sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 1,7 düzeyindeydi.

IMF 2021 sonunda yüzde 6,7, mevcutta yüze 8,5 enflasyon düzeyinin bu sene sonu yüzde 6,6’ya, 2023 sonundaysa yüzde 1,9 a düşeceğini öngörüyor.  Buna bağlı olarak Fed siyaset fazinin 2023 sonunda yüzde 3,8’e ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 4,1’e yükselmesini bekliyor.

ABD iktisadında planlanan yavaşlama ile birlikte işsizlik oranı 2022, 2023 ve 2024 sonlarında sırasıyla yüzde 3,7, yüzde 4,6 ve yüzde 5,2 olacak IMF iddialarına nazaran.

Büyüme âlâ, enflasyon tabana yayıldı

ABD iktisadının pandemi şokundan süratle kurtulduğuna vurgu yapan IMF, gibisi görülmemiş siyaset teşvikinin olumlu tesirleri, son derece esnek bir iktisadın avantajlarının birleşerek, işsizliğin 2019 sonu düzeylerine geri döndüğünü, üretimin şu anda pandemi öncesi eğilimine yakın olduğunu, düşük gelirli çalışanlar için fiyatların süratle arttığını, yoksulluğun düştüğünü ve 2020’nin sonundan bu yana 8,5 milyon iş yaratılabildiğini söylüyor.

Bununla birlikte, talebin süratli bir halde toparlanması ve buna bağlı olarak arzın yetişmemeye başlaması, yükselen güç fiyatları ve devam eden global arz kesintilerinin de enflasyonda değerli bir hızlanmaya yol açtığını vurguluyor. IMF’ye nazaran ABD’deki fiyat ve fiyat baskıları geniş tabanlı ve iktisada süratle yayılmış durumda. Enflasyon beklentilerine ait uzun vadeli önlemler daha yükseğe kaymaya başladı ve enflasyon beklentilerinin daha kısa ufuk ölçümleri kıymetli ölçüde arttı.

Pandemi sırasında, genel hükümet açığı, Mart 2021’de kabul edilen 1,9 trilyon ABD Doları fiyatındaki Amerikan Kurtarma Planı ile GSYİH’nın yüzde 9’una yakın bir oranda artınca 2021-22’deki mali daralma suratını yavaşlattı, fakat bunu engellemedi. Mali açık şu anda süratle azalıyor, lakin buna karşın, kamu borcu pandemi öncesi düzeylerinden bariz halde daha yüksek ve orta vadede GSYİH’nın bir hissesi olarak artmaya devam etmesi bekleniyor (sağlık ve toplumsal güvenlik konusundaki yaşlanmaya bağlı harcamalar borç dinamiklerini beslediğinden).

FED’in para siyaseti bu yıl şu ana kadar 150bps yükselen faiz oranlarıyla tezli bir sıkılaştırma döngüsüne başladı ve önümüzdeki aylarda süratli bir biçimde artmaya devam etmesi bekleniyor. Birebir vakitte, Fed’in bilançosunu küçültme süreci başladı.

İnce ayar gerekli

IMF İcra Yöneticileri, gibisi görülmemiş para ve maliye siyaseti takviyesinin bir sonucu olarak COVID-19 şokundan kaynaklanan güçlü ekonomik toparlanmayı memnuniyetle karşılarken, süratli toparlanmaya enflasyonda geniş tabanlı bir artışın eşlik ettiğini ve hem ABD hem de global iktisat için sistematik riskler oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda, siyaset önceliğinin bir sakinliği hızlandırmadan fiyat artışını süratli bir halde yavaşlatmak olması gerektiğini vurguladılar.

Direktörler, haziran ayındaki para siyaseti sıkılaştırmasını ve enflasyonu süratli bir biçimde gayeye geri getirmek için finansal şartların gerekli ön sıkılaştırılmasını yaratması gereken federal fon oranı yolunda ileriye dönük rehberlik sağlama kararını destekliyor. Nakdî takviyelerin geri çekilmesinin sistemli ve şeffaf olmasını sağlamak için siyaset faizinin yolu hakkında evvelden net bir rehberlik yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Siyaset adımlarının bir kesimi olarak, IMF, ABD kamu borcunun aşağı taraflı bir yola girmesine yardımcı olacak ve enflasyon beklentilerini sabitlemeyi destekleyecek mali açığın azaltılması için orta vadeli bir stratejinin uygulanmasında da yarar gördü.

Durgunluktan kaçınmak giderek daha zor

IMF, enflasyona verilen yansıyı kalibre etmenin yüksek risklerle geldiğini ve siyaset karışımını her iki tarafta de yanlış değerlendirmenin hem ABD iktisadı hem de global iktisat için büyük maliyet riskleri yarattığı konusunda uyarmaktalar. ABD’de bir sakinlikten kaçınmanın giderek daha sıkıntı hale geldiği ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, devam eden COVID-19 salgınının ve arz tarafı kısıtlamalarının ek zorluklar yarattığı konusunda hemfikirler.

Direktörler, son iki yılın olumsuz şoklarına karşın finansal sistemin esnekliğini ve Fed tarafından finansal piyasaların meselesiz işleyişini sürdürmek için iki yeni sistemin kurulmasını destekliyor. Bu bağlamda, IMF yetkilileri finansal sistemi daha da güçlendirmek için kalan FSAP tavsiyelerini uygulamaya teşvik ediyor.

Yapısal ıslahatlara devam gerekli

IMF, Altyapı, Yatırım ve İş Yasası’nın kabul edilmesini de destekliyor fakat ABD idaresinin ıslahat gündeminin geri kalanını geçirmenin, iktisadın arz tarafını teşvik etmek ve enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmak için çok değerli olduğunu hatırlatıyor. Yetkililere, toplumsal güvenlik ağının güçlendirilmesi ve işgücüne iştiraki, yatırım ve inovasyonu teşvik edecek vergi, harcama ve göç siyasetlerinde değişiklikler yapılması için yapısal ıslahatlara devam etmeleri daveti yapmaktalar. Yöneticiler ayrıyeten, son beş yılda getirilen ticaret kısıtlamalarının ve tarife artışlarının geri alınmasını öneriyor. Daha genel olarak, yetkilileri DTÖ merkezli kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmek için ticaret ortaklarıyla etkin olarak çalışmaya çağırıyor.

IMF, ABD idaresine düşük karbonlu bir iktisada yumuşak bir geçişi kolaylaştırmak ve iklim amaçlarına ulaşmak için daha kararlı hareketler daveti yapıyor. Karbon ve öbür kirletici yakıtların geniş tabanlı fiyatlandırılması, sektörel fiyatlar, emisyonlar üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar, fosil yakıtlar ve karbon ağır tarım için sübvansiyonların kaldırılması ve kamu harcamalarının azaltma ve adaptasyon amaçlarına yönelik olarak yine önceliklendirilmesi teklifler ortasında. Yöneticiler, ahenk yükünün orantısız bir hissesini taşıyanları manalı bir biçimde desteklemenin ehemmiyetini de vurgulamakta.

IMF, Foreks