Kart aidatında emsal karar! Ücreti iade edildi

Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı bularak aidatların iadesi tarafında karar verdi lakin banka tarafından bu karara itiraz edildi. İtiraz üzerine belge Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, uzmandan rapor talep etti.

BANKA İSPAT EDEMEDİ

Bilirkişi raporunda, fiyatsız kart seçeneği sunulmaya başlanan tarihten sonraki yıllık kart aidat fiyatlarının yasal hudutlar içerisinde olduğunu, bu nedenle hakem heyeti kararının kısmen iptali ile yalnızca 2012-2014 yılları ortasındaki 233 TL kart fiyatının iadesine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Lakin mahkeme, aidat fiyatlı kartın tüketici ile müzakere edilip verildiğinin banka tarafından ispatlanması gerektiğini, davalıya fiyatsız kart sunulduğunun banka tarafından ispat edilemediğini belirtilerek bankanın davasını reddetti.

‘VATANDAŞ İTİRAZ EDEBİLİR’

Tüketici Konfedarasyonu Lideri ve Tüketici Merkezi Onursal Lideri Aydın Ağaoğlu, kredi kartı aidatı alınmasının mümkün olduğunu lakin karşılıklı mutabakat gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“2011’de yenilenen Tüketici Kanunu 31/3 hususunda tüm kartları çıkaran kuruluşlar tüketicilere aidatsız kart sunmasını emretmektedir. Ne var ki tüm kart çıkaran kuruluşlar tüketiciye bu alternatifleri bizatihi sunmadıkları üzere fakat şiddetli itiraz durumunda ‘İsterseniz size aidatsız kart verebiliriz’ yaklaşımını sergiliyorlar, tek taraflı olarak aidat yansıtıyorlar. Aidatsız kart sunulması istikametindeki kanun hususu, bankaların bizatihi kart hamiline aidatsız kart teklif etmesini öngörmektedir. Fakat tüm bankalar tüketicinin talebini almadıkça bunu hatıra bile getirmemektedirler. Vatandaşlar kart aidatı talep eden kuruma itiraz edebilir. Sonuç alamazsa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmalı. Şayet buradan da sonuç alamazsa 15 gün içerinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz davası açın.”

Buna nazaran, Kahramanmaraş’ta kredi kartından 5 yıl kart üyelik aidatı kesilen vatandaşın, bu ücretin iptali için başlattığı hukuk uğraşında mahkeme, aidatsız kredi kartı sunduğunu ispatlayamayan bankanın aldığı üyelik fiyatını faiziyle iadesine karar verdi.