Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden 50 KPSS ile itfaiye eri alımı! Başvuru şartları neler?

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur takımında işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana nazaran; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere boş takımlara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapacak. 

BAŞVURU GENEL KAİDELERİ NELER?

İlan edilen itfaiye eri takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir. 

 • Türk Vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak, 

 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak, 

 • İlan edilen takımlar için aranan öbür müracaat koşullarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen itfaiye eri takımları için, mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karşısındaki puan tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak, 

 2. 657 sayılı Kanun’un 48’inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen genel kuralların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A hususundaki özel kaidelere nazaran itfaiye eri takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. • İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 3. Sağlık açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma kaidelerine uygun olmaları, 

 4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) yahut (C) sınıfı şoför evrakına sahip olmak, 

 5. Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Müracaat formu Kurumumdan yahut Belediyenin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Müracaat formuna aşağıdaki evraklar eklenecektir. 

 1. Hangi takıma başvuracağına dair müracaat dilekçesi, (Adaylar kurallarını sağladığı sadece bir takıma müracaat yapabileceklerdir.) 

 2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

 3. Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 5. Sürücü evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

 6. KPSS sonuç evrakının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, (1 Adet) • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

 7. Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

 8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE SÜRESİ

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için; 

28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde, üstte sayılan evraklar ile birlikte, sıhhat işçisi nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ilişkin müracaat masasına şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut öteki formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN YERİ, VAKTİ VE KONULARI

Sözlü ve uygulamalı imtihan 15.08.202216.09.2022 (30 Ağustos 2022, 7 Eylül 2022 ve 8 Eylül 2022 tarihlerinde imtihan yapılmayacaktır.) tarihleri ortasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. İmtihanlar saat 09.00’da başlayacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan, birebir gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları: 

1. Kelamlı imtihan; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerini kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.