Perakendeyi Kökten Değiştirecek Küresel 2022 Trendleri…

Dünyanın trend kesimlerini inceleyerek geniş ve kapsamlı raporlar hazırlayan GOOINN (Good Innovation)’in Araştırma Merkezi, Haziran ayında perakendenin sürdürülebilir seyahatinde nasıl başarılı olabileceği ile ilgili tüm ayrıntıları masaya yatıran perakende raporunu yayınladı. Kurumsal şirketlere inovasyon kültürünün yetkinliklerini aktarma ve kurum içi girişimcilik konusunda tahlil iştirakleri sunan GOOINN, bu raporda perakende bölümünün gelişiminin önünü açmak için dikkat edilmesi gereken noktaları ve 14 trendi açıkladı.

Dijitalleşmeyle birlikte perakende kesiminde inovasyonun ehemmiyetinin incelendiği raporda, inovasyonun bilhassa çok kanallı perakendecilik bölümünde bir standart haline geldiği belirtildi. Türkiye ve dünya genelinde, fizikî alışveriş talepleri devam ederken öbür yandan perakendeciler müşteri tecrübesini farklılaştırmak için akıllı mağaza uygulamalarını devreye sokmaya başladı. Bu alandaki değerli ve günümüzün en tanınan mevzularından biri olan metaverse’in öne çıktığının belirtildiği rapor, şirketlerin perakende manasında metaverse stratejilerinin çoğunlukla marka kıymetlerini desteklemek üzerine kurguladıklarını ortaya koydu. Sanal showroom’ların oluşturulması ve fizikî tecrübelerin online ortama uyarlanması bu alandaki önde gelen beklentiler ortasında. Bunun dışında metaverse’ün lüks tüketim eserleri için yeni bir dünyanın kapılarını açacağı öngörüldü. Buradaki lüks tüketim eserleri talebinin 2030 yılına kadar 50 milyar dolara ulaşabileceği kestirim ediliyor.

Perakende bölümü 2022 trendlerinin örnek uygulamalar üzerinden ayrıntılı formda incelendiği GOOINN Perakende Raporu’nda perakendeyi kökten değiştirecek değerli trend başlıkları şu biçimde aktarılıyor;

Trend 1: Mahallî markalar perakende rekabetini artıyor

Dijital olarak mahallî markalar perakende rekabetini artırmaktadır.

Trend 2: Deneyimsel perakendeye yatırım yapılıyor

Tüketiciler yüzyüze tecrübelerin hasretini çekmektedir. Bu nedenle perakende firmaları lojistik açıdan güç olmasına karşın deneyimsel perakendeye yatırım yapmaktadır.

Trend 3: Reklam maliyetleri fizikî perakendeye ağır verilerek azaltılıyor

Artan dijital reklam maliyetleri birçok markanın müşteri edinme maliyetlerini düşürmek için reklam biçimi olarak fizikî perakendeye yönlendirmektedir.

Trend 4: Mağaza içi alışveriş arttırılıyor

Kısıtlamaların akabinde mağazaların yine açılması ve tüketicilerin yüz yüze tecrübelere olan talebinin artmasıyla mağaza içi alışveriş tekrar sürat kazanmaktadır.

Trend 5: Kanallar ortasında dengeli bir alışveriş tecrübesi sunmak hedefleniyor

Pandemi ile birlikte müşteri tecrübeleri farklılaştı ve çok kanallı alışveriş tecrübesi ön plandadır. Bunun sebebi tüketicilerin markalarla birden çok kanal üzerinden temas kurmasıdır. Satın alma seyahatleri rastgele bir kanaldan başlayıp öbür bir kanalda sonlanabilmektedir. Bu nedenle perakende firmaları rekabetçi kalabilmek için bu alana kıymet vermektedir. Burada firmalar kanallar ortasında dengeli bir tecrübe sağlamaktadır.

Trend 6: Çalışan çekmek için yeni IK modelleri tasarlanıyor

Tüketici ve çalışan beklentileri, markaları perakende çalışanının rolünü yine düzenlemeye yönlendirmektedir. Tüketici beklentileri her zamankinden daha yüksektir. Bu durum mağaza çalışanı için daha fazla sorumluluk gerektirmektedir. Öbür yandan perakende çalışanları daha yüksek fiyat ve daha fazla fırsat talep etmektedir. Bu nedenle markalar çalışanları çekmek ve elde tutmak için markalar mağaza işçisinin rolünü ve fiyatlarını yine tasarlamaları gerekmektedir.

Markalar, işçinin tüm temas noktalarında dengeli bir müşteri tecrübesi sunmasına yardımcı olmak için çalışan eğitimine ve teknolojiye yatırım yapmaktadır.

Trend 7: Temassız perakende tecrübesi talepleri artıyor

Tüketicilerin temassız perakende tecrübesi talepleri artmıştır. Böylece ödemesiz mağazalar, süratli ve otonom teslimatlar ana akım haline gelmiştir.

Trend 8: Perakende ve marka iş birlikleri artıyor

Toplumdaki büyük sıkıntılara farkındalık yaratmak ve tahlil getirmek için perakendecilerin ve markaların işbirlikleri ön plana çıkmaya başlamıştır.

Trend 9: Otonom teknolojiler ön plana çıkıyor

Otonom teknoloji perakendecilerin iş yapış biçimlerine ve işgücü zahmetine yardımcı olmaktadır. Örneğin sipariş takibini kolaylaştırmak, müşteri sadakat programlarını yönetmek, müşterilerle irtibat kurmak ve işçi boşluklarını doldurmak üzere bahislerde otonom teknoloji kullanılmaktadır.

Trend 10: Müşterilere sanal tecrübeler yaşatılıyor

Perakendeciler müşterilerine sanal tecrübeler yaratmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Her 3 perakendeciden en az bir tanesi 2022 yılında canlı akış alışverişine yatırım yapmayı; perakendecilerin %30’u ise sanal gerçeklik alışverişini hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Trend 11: İnteraktif perakende tecrübesi ile toplumsal satışlar ön plana çıkıyor

İnteraktif perakende tecrübeleri yeni bir çağ açmaktadır. Burada toplumsal satışlar ön plandadır. Zira müşteriler toplumsal medya aracılığıyla daha rahat eser satın almaktadır ve bu platformlar aracılığıyla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu oluşturmaktadır. Örneğin Instagram’da satış yapmak, çevrimiçi bir mağaza açmak üzere müşterilerin değişen gereksinimlerini karşılamanın çeşitli yolları denenmektedir.

Trend 12: Süratli teslimat seçenekleri markaları farklılaştırıyor

Hızlı teslimat ve birebir gün teslimat seçenekleri sunan perakendeciler rakiplerine nazaran büyük bir avantaj elde etmektedir.

Trend 13: Yeni ödeme sistemleri benimseniyor

Trend 14: Toplumsal ve çevresel sorumluluğu günlük iş modellerine yerleştiren markalar ön plana çıkıyor

Giderek artan genç alışveriş düşkünü nüfusu, toplumsal ve çevresel sorumluluğu günlük iş modellerine yerleştiren perakendeler daha rekabetçi olmaktadır. Bilhassa sürdürülebilirlik Z nesli için değerli bir husus ve perakendecilerin sürdürülebilir iş modelleri ile eser tedariki, paketleme ve teslimatla ilgili değişen beklentilere karşılık vermesi kritik bir ehemmiyete sahiptir.

2022 Perakende Raporunun Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz