PLASFED YKB Karadeniz: “Enerji Maliyetlerindeki Artış Sanayiciyi Zora Sokuyor”

Enerji maliyetlerinde yaşanan artışların daima olarak sanayi tesislerine yansıtılmasını pahalandıran Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Şurası Lideri Ömer Karadeniz: “Konut tüketimlerinin bu artırımlardan farklı tutulması, girdi maliyeti kaynaklı enflasyon sebebiyle vatandaşlarımızın cebini korumadığı üzere sanayi kuruluşlarımızın global piyasada rekabet gücüne de olumsuz tesir yapmaktadır” dedi.

Ülkemizde kâfi hidrokarbon kaynaklarının bulunmaması ve bu güç gereksiniminin büsbütün ithalat yoluyla giderilmesi nedeniyle güç fiyatlarının global fiyat hareketlerinden direkt etkilendiğini lisana getiren Ömer Karadeniz, “Plastik üzere güç ağır bölümlerde güç maliyetlerinin, personellik maliyetlerini geçtiğini ve sanayicimizin rekabetçiliğini maniler hale geldiğini üzülerek görüyoruz. Son bir yıllık süreçte doğalgaz fiyatlarının neredeyse 5 kat artması, bu fiyat artışlarının sonuncu tüketiciden çok sanayiciye yansıtılması, endüstricinin ürettiği eserin fiyatını arttırmasına ve bu maliyet artışının dolaylı olarak en son tüketiciye yansımasına sebebiyet vermektedir. Güç maliyetlerinde yaşanan artışın yalnızca sanayiciye yansıtılmasının en son tüketiciyi korumadığı üzere, girdi maliyetlerinde yaşanan bu artışlar sanayicimizin rekabet gücünü azaltmaktadır” dedi.

Ülkemizde sanayi elektriği konut elektriğinden daha değerliye tedarik ediliyor

Uzun bir müddettir sanayi elektriğinin konut elektriğinden daha değerliye tedarik edildiğini ve enflasyon datalarına bakıldığında da görüldüğünü belirten Ömer Karadeniz, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çabucak hemen hepsinde imalat endüstrinin teşvik edilmesi için kullanılan en değerli araçlardan birinin sanayi elektriğini konut elektriğinin altında fiyatlamak olduğunu görüyoruz. Ancak ülkemizde bu durum hala karşıtı bir halde devam ediyor. Bilhassa son bir yıl içerisinde üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu ortasındaki fark süratle açılmakta. O denli ki geldiğimiz noktada üretici fiyat enflasyonu %138,1 ile tüketici enflasyonunun 2 katına çıkmış durumda. Tabi bu durum endüstricinin zati daralmış olan kar marjının süratle erimesine, işletmelerimizin rekabet gücünü yitirmesine ve yatırım imkanlarının ortadan kalkmasına sebep olmaktadır” dedi.

Enerji verimliliği projeleri desteklenmeli

Ülkemizin en kıymetli meselelerinden birinin de güçte dışa bağımlı yapısı olduğunu belirten Ömer Karadeniz: “Ülkemiz iktisadı global güç piyasalarında meydana gelen dalgalanmaları daha derinden hissediyor. Yeni hidrokarbon kaynakları bularak bunları etkin hale getirmek çok uzun ve şiddetli bir süreç olacağına için yenilenebilir güç ve güç verimliliği projelerine öncelik verilmeli. Yenilenebilir güç yatırımlarının ülkemiz açısından büyük potansiyel arz ettiğini düşünüyorum. Bilhassa güneş gücü panellerinde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde bu yatırımların geri dönüş mühletleri daha hayata geçirilebilir noktalara geldi. Sanayi tesislerimizin çatılarına güneş gücü sistemlerinin kurulması ile ilgili teşvik sistemlerinin geliştirilmesi bu dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunacaktır. Güç verimliliği konusuna değinirsek; güç kelam konusu olduğunda, arzı arttırmak kadar tüketimi azaltmakta da kıymetlidir. Sanayi tesislerimizde güç verimliliği projeleri geliştirilmeli ve makine altyapısı güç dostu olarak güncellenmelidir. Tekrar ilgili kamu kuruluşlarının bu bahiste özendirici teşvikler vermesi, ülkemizin güç ithalatını azaltıcı bir tesir yapacaktır” dedi.