POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kamuoyuna duyurulur. 23.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ortaklarından Sn. Mehmet Emin BİTLİS, Sn. Ahmet Ertuğrul BİTLİS ve Sn. Ayşe Melike Bitlis BUSH’un sahip olduğu “borsada süreç gören nitelikte”ki toplam 39.892.750 adet paylarının “borsada süreç görmeyen paylar” niteliğine çevrilmesi için   Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne başvurulduğu bildirilmişti.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen ve 22.06.2022 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile, Şirketimiz ortaklarından Sayın Mehmet Emin Bitlis, Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis ve Sayın Ayşe Melike Bitlis Bush’un sahip olduğu “Borsada Süreç Gören Paylar”  niteliğindeki toplam 39,892,750 adet hissenin ” Borsada Süreç Görmeyen Paylar” niteliğine dönüştürülmesi istikametinde yapılan başvurunun kabul edildiği ve 16 Haziran 2022 tarihi itibariyle dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirilmiştir.
Söz konusu onay sonrası hakim ortaklarımızın “Borsada Süreç Gören Paylar” niteliğinde payı bulunmamakta olup, borsada süreç gören pay oranı dönüşümün gerçekleştiği tarih itibariyle %21,76 olmuştur. MKK yazısı da dikkate alındığında ismi geçen ortaklarımızın 22.06.2022  tarihi itibariyle Şirketimizde sahip olduğu hisse oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:
İsim Soyad Sahip Olunan Hisselerin Nominal Fiyatı (TL)
Sahip Olunan Hisselerin Sermayeye Oranı (%)
Mehmet Emin BİTLİS     172.354.217,50      22,72
Ahmet Ertuğrul BİTLİS     172.354.465,45      22,72
Ayşe Melike Bitlis BUSH      64.916.769,85      8,56

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038810

BIST