Resmi Gazete’de bugün (08.07.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2014 Yılı Türkiye İçin Ülke …

Posted On